Jak podpořit růst?

Do kolika let člověk roste?

Než začneme hledat způsoby, jak podpořit růst, je důležité si položit otázku: Do kolika let člověk roste?

Většina jedinců dosahuje své maximální výšky v období adolescence, zhruba od 16 do 18 let. Nicméně, růst může pokračovat do 25 let, ačkoliv v mnohem menší míře.

Podpora růstu zahrnuje několik klíčových oblastí, včetně stravování, fyzické aktivity, spánku a zvládání stresu. Zde se podíváme na ty nejzásadnější. 

 

1. Zdravá strava

 • Bílkoviny: Zařaďte do stravy dostatečné množství bílkovin, které jsou stavebními bloky tkání v těle, včetně svalů a kostí.
 • Vitamíny a minerály: Dbejte na dostatečný příjem vitamínů a minerálů, zejména vápníku, fosforu, vitamínu D a zinku, které jsou důležité pro zdravý vývoj kostí.

2. Pravidelná fyzická aktivita

 • Kombinovaný trénink: Provádějte cvičení, které zahrnuje jak aerobní aktivity (běh, plavání), tak posilování (cviky s váhami nebo vlastní vahou).
 • Růstový hormon a spánek: Pravidelný fyzický pohyb může stimulovat produkci růstového hormonu.
 • Spánkový režim: Snažte se udržovat pravidelný spánkový harmonogram. Nedostatek spánku může negativně ovlivnit produkci růstového hormonu a obecně narušit fyziologické procesy těla.

4. Správné držení těla

 • Dobré držení těla: Udržujte správné držení těla, což může pomoci prevenci deformaci páteře a kloubů.
 • Opatrnost při zvedání nadměrných věcí: Vyvarujte se nadměrnému zvedání těžkých věcí, abyste minimalizovali tlak na páteř a klouby.

5. Zvládání stresu

 • Relaxační techniky: Věnujte čas relaxačním technikám, jako je meditace nebo hluboké dýchání k zvládání stresu. Chronický stres může negativně ovlivnit celkové zdraví, včetně růstu.

6. Omezení škodlivých návyků

 • Nekuřáctví a Omezení Alkoholu: Kouření a nadměrná konzumace alkoholu mohou negativně ovlivnit růst a celkové zdraví.

7. Léčba při nedostatku růstového hormonu

 • Léčba nedostatku růstového hormonu obvykle zahrnuje podávání syntetické formy hormonu pacientovi. Tato léčba se obvykle provádí pomocí injekcí růstového hormonu, které se aplikují pod kůži. Dávkování a frekvence injekcí jsou individuálně přizpůsobeny každému pacientovi. Pravidelné kontroly růstového hormonu a sledování růstové křivky jsou nezbytné k optimalizaci léčby. Endokrinolog je klíčovým partnerem v diagnostice a správě této léčby. 
 • Je nutné zmínit, že pro zahájení takové léčby je třeba pádný důvod, nikoliv pouze náš pocit nízkého vzrůstu. Mezi takové důvody může patřit náročná léčba či operativní zákroky v dětství, genetická vada nebo jiné okolnosti vedoucí k nedostatku růstového hormonu. 

 

 Závěrem

 • Jak bylo řečeno, zásadní vliv na naší výšku má genetika a kvalita našeho života během dospívání. I přes to existují možnosti, jak růst během dospívání podpořit, nebo alespoň ho nebrzdit. A pokud již pár let na svém metru neděláte čárku o pár centimetrů výš a stále Vás láká představa toho být vyšší, s námi máte možnost si to vyzkoušet!