Odstoupení od smlouvy

Reklamaci, vratku nebo výměnu velikosti nejjednodušeji a bezplatně vyřídíte na

 

https://www.pat-shoes.com/vraceni-zbozi-a-reklamace

 

Nebo lze vyplnit odstoupení od smlouvy a to zaslat společně se zakoupeným zbožím dle uvedených informací v něm. 

 

Odstoupení od smlouvy

Prodávající

Pat Shoes s.r.o.
Londýnská 254/7, Vinohrady
120 00, Praha

IČO: 08118353

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem

 

_________________________________________________________________, datum narození ________________________,

 

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

 

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

 

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

 

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

 

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

 

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.

 

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět na bankovní účet č. _________________

Zboží posílám neporušené v originálním obalu na adresu:

Pat Shoes s.r.o.

Londýnská 254/7,

120 00, Praha 2

tel.: +420 773 128 357

 

V ______________, dne _____________                         Podpis____________