Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Prodávající

Pat Shoes s.r.o.
Londýnská 254/7, Vinohrady
120 00, Praha

IČO: 08118353

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč.

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět na bankovní účet č. _________________

Zboží posílám neporušené v originálním obalu na adresu:

Obuvnická dílna Švienty

Lexova 2259,

530 02, Pardubice V

tel.: +420 773 128 357

 

V ___________________________________, dne __________________